Saytın statistikası


PVC və alüminium sistemləri

Qapıpəncərə - hər bir binanın mühüm elementlərindəndir. Onlar alüminiumdan, plastikdən (PVC), və taxtadan hazırlana bilər. Alüminium profil PVC-dən daha möhkəm və uzunömürlü olur. O, ekoloji cəhətdən təmiz və istismarda rahatdır. Üzərinə qoruyucu-dekorativ boya çəkildikdə, alüminium qapı və pəncərələr ətraf mühitin təsirinə davamlı olurlar.

        foto1       foto2

 PVC-dən hazırlanmış məmulatlar bir sıra üstünlüklərə malikdirlər: əla isti və səs izolyasiya, uzun istismar müddəti, rahat montaj və s. Pəncərələrin işıqkeçirdən hissəsini doldurmaq üçün şüşəpaket (bir və iki kameralı) istifadə olunur. Şüşəpaket biri biri ilə germetik birləşdirilmiş, iki və daha çox şüşədən ibarət olur. Şüşələrin arasında yaranan kamera isitlik və səs izolyasiyanı təmin edir.

 Yuxarıda qeyd olunmuş sistemlər müxtəlif yerlərdə istifadə oluna bilər, məsələn: binalarin girişində, balkonların şüşəbəndlərində, monsardalarda, terassalarda, ofislərdə və s.

        foto3       foto4

        foto5       foto6

        foto7       foto8

        foto9       foto10

 GES group şirkəti bu sahədə 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir və yüksək nəaliyyətlər əldə edib. Bu da böyük təcrübəyə və peşakarliğa zəmin yaradıb.